O nas – KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A.

W myśl hasła przewodniego naszego Związku: „Zorganizowani mają lepiej!”, w dniu
3 czerwca 2014 r. na spotkaniu założycielskim, w którym uczestniczyło 19 pracowników
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., podjęto uchwałę w sprawie powołania w Spółce Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”. Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PGE GiEK S.A. została zarejestrowana w dniu 4 czerwca 2014 r. przez Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Wybory władz statutowych na kadencję 2014-2018 odbyły się 2 lipca 2014 r. pod nadzorem przewodniczącego Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” – Zbigniewa Bogusławskiego.

W pierwszym roku funkcjonowania Komisji, poza członkami założycielami, do Związku przystąpiło 15 pracowników Spółki. W latach 2015 -2016 stan członkowski zwiększył się o następna 30 osób. W bieżącym roku kolejni pracownicy wstąpili w szeregi „Solidarności”, więc nasza  organizacja sukcesywnie się powiększa.

 

______________________________________________________________________

O NSZZ „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników.

Nasza historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy robotnicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje.

Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość. Dzisiaj podróżujemy po Europie bez granic, możemy studiować czy podejmować pracę w wielu krajach Unii Europejskiej, komunikujemy się ze światem bez żadnych ograniczeń.

Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

Jesteś pracownikiem i chcesz mieć wpływ na swoje życie, na to w jakich warunkach i za ile pracujesz?

Dołącz do nas!!

NSZZ „Solidarność” jest głosem ludzi pracy, a od Ciebie zależy, czy ten głos będzie silniejszy.