Mamy swojego przedstawiciela w strukturach regionalnych i branżowych „Solidarności”

„Solidarność” PGE GiEK S.A. jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, systematycznie zwiększającą liczbę swoich Członków. Aktywna działalność przedstawicieli KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. spowodowała, iż Nasza organizacja coraz bardziej liczy się w strukturach regionalnych i branżowych „Solidarności”. Na Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w maju b.r., kolega Wiktor Jędrychowski głosami delegatów ponownie został wybrany do Rady Sekcji. Natomiast w dniu 23 czerwca Przewodniczący Naszej organizacji został wybrany do Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”.