Władze statutowe Komisji Zakładowej

Wiktor Jędrychowski – Przewodniczący

Grzegorz Pietrzyk – Wiceprzewodniczący

Agnieszka Ambrozik – Skarbnik

Artur Woszczyk – Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Marcin Plisiecki – Przewodniczący

Magdalena Kretek – Wiceprzewodnicząca

Robert Sobaniec – Członek Komisji Rewizyjnej