Władze statutowe Komisji Zakładowej

Wiktor Jędrychowski – Przewodniczący

Grzegorz Pietrzyk – Wiceprzewodniczący

Agnieszka Ambrozik – Skarbnik

Robert Sobaniec – Sekretarz

Artur Woszczyk – Członek KZ

 

Komisja Rewizyjna

Magdalena Kretek – Przewodnicząca

Krystian Kwiecień – Wiceprzewodniczący

Łukasz Przewieźlik – Członek Komisji Rewizyjnej