Aktualności

Podwyżki dla Pracowników Centrali PGE GiEK S.A. w 2023 roku

w dniu 03.03.2023 r., Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A., wraz z pozostałymi Związkami Zawodowymi działającymi w Centrali Spółki, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, podpisała z Pracodawcą Porozumienie płacowe, określające następujące warunki wzrostu wynagrodzeń na rok 2023:

Pracodawca od dnia 01.02.2023 r. dokona podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych Pracowników Centrali Spółki proporcjonalnie do wymiaru etatu:

  • o 3% indywidualnej stawki zasadniczej pracownika,
  • oraz dodatkowo o kwotę 600 zł do indywidualnej stawki zasadniczej.

Powyższymi uzgodnieniami objęci są pracownicy zatrudnieni w Centrali Spółki na dzień 01.02.2023 r., pozostający w zatrudnieniu na dzień zawarcia niniejszego Porozumienia, za wyjątkiem:

  1. pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym.

Jednocześnie informujemy, iż zawarte Porozumienie nie zamyka negocjacji płacowych na rok bieżący.

Strony Porozumienia uzgodniły, że przystąpią do dalszych rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń na 2023 r. po rozliczeniu I półrocza.

Członkowie Solidarności tankują bez limitu i z większymi zniżkami!

Koleżanki i Koledzy, Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A.,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w wyniku negocjacji z partnerami biznesowymi, Członkowie Solidarności, posiadający związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej, uprawnieni są do korzystania ze zniżek na paliwa
w wysokości:

Czytaj dalej

„SOLIDARNI” z Ukrainą

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, w całej Polsce ruszyły zbiórki darów dla poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. Dlatego też KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A., która – w miarę swoich możliwości finansowych – stara się udzielać wsparcia w ramach lokalnych inicjatyw pomocowych, również i tym razem postanowiła przyłączyć się do akcji pomocy dla ofiar wojny. Stąd też pojawiła się inicjatywa zakupu środków higieny dla dzieci uchodźców z Ukrainy, przebywających  na terenie Bełchatowa. Najbardziej potrzebne na tą chwilę  artykuły zostały w dniu 01.03.2022 r. przekazane na ręce wolontariuszy, działających w punkcie zbiórki darów (Gwarek, oś. Dolnośląskie).

W tym trudnym czasie liczy się każdy gest wsparcia dla naszych wschodnich sąsiadów, dlatego też zachęcamy wszystkich Członków do włączenia się do organizowanych akcji i inicjatyw pomocowych. BĄDŹMY SOLIDARNI Z UKRAINĄ!!!

 

„SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ”

Komunikat Prezydium KK NSZZ „Solidarność” w sprawie pomocy Związku dla Ukrainy.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w sposób kompleksowy uruchamia program wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy zainteresowani mogą wpłacać pieniądze.

Nr konta: 05 1020 1811 0000 0902 0138 8693. Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem „Solidarność z Ukrainą”.

Koordynatorem programu wsparcia organizowanego przez NSZZ „Solidarność” jest Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. (Tel. kontaktowy: 22 827 79 72. Adres email: b.kubiak@solidarnosc.org.pl)

Koordynatorem pomocy w zakresie udostępniania ośrodków związkowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy jest Marta Kiereś, prezes Spółki „DomS”. (Tel. kontaktowy Spała: 511 828 643, Jarnołtówek: 511 828 642. Adres email: solidarnosc@doms.com.pl)

Osobą do pomocy w kontaktach zagranicznych jest Robert Szewczyk z biura zagranicznego Komisji Krajowej (nr tel. 727 570 130, adres email: r.szewczyk@solidarnosc.org.pl)