Zasiłki statutowe

Wysokość zasiłków statutowych dla członków
KZ NSZZ „Solidarność” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

  • Urodzenie dziecka – 400,00 zł
  • Zgon członka związku (wypłacany rodzinie zmarłego) – 600,00 zł
  • Zgon członka rodziny (żony, męża, dziecka, rodziców, teściów) – 400,00 zł
  • Odprawa emerytalna – 450,00 zł
  • Zwolnienie z pracy z przyczyn powstałych po stronie zakładu pracy – 450,00 zł
  • Nieprzerwana nieobecność spowodowana chorobą powyżej 30 dni – ustala Komisja Zakładowa

 

Dokumenty do pobrania: