Zasiłki statutowe

Wysokość zasiłków statutowych dla członków
KZ NSZZ „Solidarność” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

  • Narodziny / adopcja dziecka – 800,00 zł
  • Zgon członka Związku (wypłacany rodzinie zmarłego) – 1000,00 zł
  • Zgon członka rodziny (współmałżonka, dziecka, rodziców, teściów) – 800,00 zł
  • Odprawa emerytalna – 800,00 zł
  • Zwolnienie z pracy z przyczyn powstałych po stronie zakładu pracy – 800,00 zł
  • Nieprzerwana nieobecność spowodowana chorobą powyżej 30 dni – ustala Komisja Zakładowa

 

Dokumenty do pobrania:

   Wersja papierowa                   Wersja elektroniczna