Zmiany w CSS !!!

Koleżanki i Koledzy, Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A.,

W odniesieniu do zachodzących w ostatnim czasie w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zmian organizacyjnych, w szczególności dotyczących podejmowanych przez Władze Spółki decyzji kadrowych, mając na uwadze panujące nastroje społeczne oraz uzasadniony niepokój Pracowników Spółki informujemy, że KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. na bieżąco monitoruje sytuację i występuje w obronie praw i interesów pracowniczych.

Podejmujemy działania przewidziane przepisami prawa w zakresie funkcjonowania Związków Zawodowych, realizowane przede wszystkim na poziomie struktur branżowych, których jesteśmy członkiem tj. Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego w ramach Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Na temat podjętych uzgodnień, adekwatnych do aktualnej sytuacji, będziemy na bieżąco informować w odrębnych komunikatach.