Wyższe wynagrodzenie na święta dla Pracowników Centrali Spółki!!

W dniu 2 grudnia 2019 r. KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A., wraz z pozostałymi Związkami Zawodowymi działającymi w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., podpisały z Pracodawcą Porozumienie w zakresie wypłaty wolnych środków, wynikających z rozliczenia wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na rok 2019 dla Centrali Spółki.

Na mocy Porozumienia Pracownicy Centrali Spółki otrzymają:

  • zwiększoną do 30 % premię regulaminową za m-c listopad br.;
  • nagrodę świąteczną w wysokości 1 200 zł brutto, wypłaconą wraz z wynagrodzeniem za m-c listopad br.

Ponadto w treści Porozumienia zapisano, iż po ostatecznym rozliczeniu wskaźnika wzrostu wynagrodzenia na rok 2019, zostanie ustalona wynikowo wysokość zwiększenia premii regulaminowej za m-c grudzień dla Pracowników Centrali PGE GiEK S.A.