Dodatkowe świadczenie płacowe dla Pracowników Centrali Spółki !!

W dniu 28 października 2019 r. przedstawiciele KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A., wraz z innymi organizacjami związkowymi działającymi w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, podpisali z Pracodawcą Porozumienie w sprawie wypłaty dodatkowego świadczenia.

Na mocy Porozumienia wszystkim Pracownikom Centrali Spółki, zatrudnionym na dzień 31.10.2019 r., zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za m-c październik dodatkowe środki w wysokości 1.200,00 zł brutto. Co ważne, kwota dodatkowego świadczenia zostanie wypłacona poza wskaźnikiem wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2019 r.