Aktualności

Nagroda na Dzień Energetyka???

Uroczyste obchody branżowego święta – Dnia Energetyka, to doskonała okazja by podziękować pracownikom za ich wkład w budowanie pozycji Spółki, która jest największym wytwórcą energii elektrycznej w kraju. Dlatego też jako Komisja Zakładowa w dniu 24.06.2020 r. wystąpiliśmy do Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. – Pani Wioletty Czemiel-Grzybowskiej –

Czytaj dalej

Zmiany w CSS !!!

Koleżanki i Koledzy, Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A.,

W odniesieniu do zachodzących w ostatnim czasie w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zmian organizacyjnych, w szczególności dotyczących podejmowanych przez Władze Spółki decyzji kadrowych, mając na uwadze panujące nastroje społeczne oraz uzasadniony niepokój Pracowników Spółki informujemy, że KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. na bieżąco monitoruje sytuację i występuje w obronie praw i interesów pracowniczych.

Podejmujemy działania przewidziane przepisami prawa w zakresie funkcjonowania Związków Zawodowych, realizowane przede wszystkim na poziomie struktur branżowych, których jesteśmy członkiem tj. Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego w ramach Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Na temat podjętych uzgodnień, adekwatnych do aktualnej sytuacji, będziemy na bieżąco informować w odrębnych komunikatach.

Epidemia koronawirusa – bądźmy SOLIDARNI!!

Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A.,

Bardzo trudna sytuacja, w której przyszło nam teraz żyć i funkcjonować, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wymaga od nas wszystkich odpowiedzialności i podejmowania wszelkich możliwych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie, naszym bliskim, współpracownikom i znajomym.

Czytaj dalej

Wyższe wynagrodzenie na święta dla Pracowników Centrali Spółki!!

W dniu 2 grudnia 2019 r. KZ NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A., wraz z pozostałymi Związkami Zawodowymi działającymi w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., podpisały z Pracodawcą Porozumienie w zakresie wypłaty wolnych środków, wynikających z rozliczenia wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na rok 2019 dla Centrali Spółki.

Czytaj dalej

Porozumienie płacowe podpisane!!!

W dniu 01.08.2019 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A., wraz z pozostałymi Związkami Zawodowymi działającymi w Centrali Spółki, podpisała z Pracodawcą Porozumienie wykonawcze w celu realizacji porozumienia płacowego w 2019 r. dla pracowników Centrali PGE GiEK S.A. Wszyscy pracownicy Centrali Spółki zostali beneficjentami wynegocjowanych warunków porozumienia.